Kempy

Během roku v Dobřichovicích pořádáme celou řadu příměstských kempů s pestrou tematikou, které se obvykle těší velké oblibě, a to z velké části díky příběhům a motivujícím tematickým obsahům, které dění obvykle doprovází (Pravěk, Škola čar a kouzel, Wimbledon, Roland Garros, Dobřichovický Ironman a další).

Typy příměstských kempů:

  • Tenisové kempy
  • Sportovní kempy
  • lyžařské kempy

Zejména na kempech máme jedinečnou příležitost v dětech probouzet nejen samotné nadšení z pohybu a pokroku, kterého svým vytrvalým úsilím dosahují, ale i schopnosti spolupracovat s ostatními a vzájemnému respektu.

Zde se s námi můžete ohlédnout do minulosti, na to jak vypadaly některé z našich dosavadních kempů: