O nás

Jsme celoživotně aktivní sportovci, příznivci zdravého životního stylu a dlouholetí přátelé, které nespokojenost se zaběhlými a nedostačujícími způsoby tréninku napříč vzdělávacím systémem i všemi sportovními odvětvími přiměla k vytvoření vlastního společného projektu, jehož prostřednictvím se nyní snažíme o návrat všestrannosti a pohybové zdatnosti mezi mladé lidi a děti.

Především jsme odpůrci nudných tréninkových metod, jednostranné, nekompenzované zátěže a rané specializace. Existují sporty, v jejichž prostředí se traduje raná specializace umožňující strmější výkonností vzestup a dřívější nástup jeho vrcholu. Není ovšem tajemstvím, že sportovní kariéry postavené na základě takto uspěchaného tréninkového procesu mívají předčasného konce, neboť se za onu intenzivní a jednostrannou zátěž platí daní v životě nejvyšší – zdravím.

Název MS GEM je kombinací iniciál našich příjmení a iniciál tří základních pilířů, na nichž stavíme svou činnost (Machek & Schröffel  Growth Education Movement).

_______________________________________________________________________________________

GROWTH (růst)

Neustálá touha být lepším fyzicky i jako osobnost – to je první pilíř naší činnosti. Takové vnitřní nastavení ovšem nepřichází samo od sebe. Je třeba ho v dětech pěstovat a vyžaduje mnoho obětí, soustředění i disciplíny na obou stranách. Prostřednictvím pohybu se snažíme děti vést k odpovědnosti, sebepoznání a k přesvědčení, že věci, kterých bychom rádi dosáhli, nepadají z nebe, ale že na ně lze dosáhnout jen vytrvalým úsilím. Nikde není psáno, že se u toho člověk nemůže i dobře bavit!

_______________________________________________________________________________________

EDUCATION (vzdělání)

Druhým pilířem je pro nás vzdělání, které nechápeme jako pouhý rozsah znalostí potřebných k dosažení určité úrovně erudice v konkrétním oboru. Procesy motorického učení významně ovlivňují činnost mozku jako takového a člověk, který zná své tělo i jeho schopnosti a dovednosti, jej také dokáže efektivněji ovládat a využívat. To vše, stejně jako s tím související znalost vnitřních procesů a schopnost jim čelit, vede ke šťastnějšímu životu.

_______________________________________________________________________________________

MOVEMENT (pohyb)

Vše podléhá změnám a nic není neměnné. Pohyb je také jedním z nejcennějších darů, které člověk v průběhu své evoluce dostal do vínku. Doba se ovšem mění a z naprosto přirozené a prosté lidské potřeby se místy stává zneužívaný otrok marketingu, povinné zlo, nebo jakási „věda“, z níž se ovšem mnohdy ztrácí prvotní podstata celé věci – radost. Nehýbejme se tedy, protože musíme. Nehýbejme se ani, protože to potřebujeme. Hýbejme se, protože nás to činí zdravějšími a šťastnými lidmi.

_______________________________________________________________________________________

ČEMU SE VĚNUJEME?
 • Provozu tenisové školy s rozšířením o všestrannostní program
 • Individuálnímu tenisovému tréninku
 • Individuálním i skupinovým fitness tréninkům a kruhovým tréninkům
 • Výuce lyžování u Prahy
 • Organizaci pohybových, tenisových a lyžařských kempů
 • Organizaci zábavných pohybových kurzu pro mateřské školy
 • Organizaci plaveckých kurzů
NA ČEM SI ZAKLÁDÁME?
 • Aktivní přístup a chuť k pohybu
 • Zdravé hodnoty a fair play
 • Komunita a příjemné prostředí
 • Spolupráce s rodiči
 • Motivace dětí k dobrým výsledkům ve škole (novinkou je pohár všestrannosti)

 

KDO JSME?

Jiří Machek, 28 let

Sport byl, je a vždy bude nedílnou součástí mého životního stylu. Jsem přesvědčen, že cesta aktivního sportovce v raném věku společně s dobrým vzděláváním je ta správná cesta, kterou by se měly děti vydat. Sám vím, že začlenění jednotlivce do té správné komunity je důležité. Ve svých 7 letech jsem poprvé držel tenisovou raketu a dodnes se tomuto krásnému sportu věnuji a trénuji ho. Souběžně s trenérstvím studuji na Pedagogické fakultě UK v Praze obory biologie a tělesná výchova abych lépe porozuměl fungování lidského těla a naučil se správné didaktické metody. Absolvoval jsem dva trenérské tenisové kurzy v Praze a v Prostějově. V rámci projektu MS GEM společně ve spolupráci se sokolem Dobřichovice vedu tenisovou školu v Dobřichovicích pro děti od 4 let s možností závodního hraní v pozdějším věku.

Certifikace:
 • Tenisový trenér II. Třídy
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Instruktor lyžování
 • Instruktor fitness
 • Plavčík
 • Sportovní a rekondiční masér

Mgr. Jan Schröffel, 30 let

Už jako malý jsem cítil, že v mém životě bude pohyb hrát vždy nezastupitelnou roli. Snad i proto se dnes – o dvě dekády později a stále fascinován potenciálem lidského těla – věnuji studiu biologie a tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Své široké zkušenosti na poli nejrůznějších sportů a pohybových aktivit se snažím vhodně, s individuálním přístupem a v souladu s didaktickými zásadami aplikovat při své trenérské činnosti. V rámci projektu MS GEM se především věnuji tvorbě dlouhodobých tréninkových plánů našich svěřenců (zejména mladých tenistů), dohlížím na kompenzaci, všestranný rozvoj a působím jako fitness trenér.

Certifikace:
 • Instruktor fitness
 • Diagnostika fyzické kondice
 • Tvorba programů ve fitcentru
 • Instruktor lyžování
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Plavčík
 • Sportovní a rekondiční masér

Václav Kořán, 19 let

Když jsem u Jirky Machka začínal, tenis mě okamžitě chytil a vypadá to, že mě ještě dlouhou dobu nepustí. Dokonce mě jako odchovance zavedl až sem – na pozici trenéra. Mým cílem je, aby mé svěřence potkal stejně příjemný osud, jaký v tenise potkal mě. Jsem zastáncem toho, že by sport měl být neodmyslitelnou součástí života každého dítěte. Benefity totiž zdaleka nekončí u zdraví; děti si skrze sportovní aktivity budují sebevědomí, učí se sociálním dovednostem a vyvíjí si smysl pro osobní rozvoj. Zakládám si na zodpovědném přístupu,  mým cílem je vždy předat dětem při tréninku co nejvíce jak do života tenisového, tak osobního. Momentálně studuji na gymnáziu a sport je jedním z mých hlavních koníčků.

Certifikace:

 • Tenisový trenér III. třídy
 • Fotbalová FAČR licence C

Tomáš Dybal, 23 let

Tenis byl vždy mým sportem číslo 1. Vyzkoušel jsem velkou škálu sportů od fotbalu, basketbalu, plavání až po lyžování či volejbal, nicméně tenis zvítězil. Za svoji kariéru jsem objel velké množství turnajů jak v Čechách, tak v zahraničí. Snažím se přenést svůj zápal pro tuto hru na dospělé, ale hlavně na děti a přimět je, aby samy vzaly do ruky raketu a šly si spolu zahrát. V současné době studuji sportovní management na Loughborough University v Anglii, kde jsem členem univerzitního týmu v tenise a mám se tak možnost učit nové způsoby koučinku hráčů všech úrovní. Dále mám za sebou tenisové zkušenosti z prestižní Mouratoglou Tennis Academy ve Francii nebo z pobytu v Austrálii. V rámci projektu msgem.cz pomáhám s trénováním a s vedením tenisových kempů, které jsou mezi dětmi velmi populární. 

Certifikace: 

 • Tenisový trenér III. třídy
 • Certifikáty angličtiny IETLS a FCE
 • Basketbalový trenér III. třídy 

Bc. Tereza Machková, 28 let

V rámci tenisové školy zpracovávám většinu administrativy a částečně zákaznický servis. Možnost doučování německého jazyka.

Certifikace:

 • několikaleté zkušenosti v oblasti administrativy a organizace
 • úroveň němčiny C1
 • Pedagogické zkušenosti s výukou německého jazyka