O nás

Jsme celoživotně aktivní sportovci, příznivci zdravého životního stylu a dlouholetí přátelé, které nespokojenost se zaběhlými a nedostačujícími způsoby tréninku napříč vzdělávacím systémem i všemi sportovními odvětvími přiměla k vytvoření vlastního společného projektu, jehož prostřednictvím se nyní snažíme o návrat všestrannosti a pohybové zdatnosti mezi mladé lidi a děti.

Především jsme odpůrci nudných tréninkových metod, jednostranné, nekompenzované zátěže a rané specializace. Existují sporty, v jejichž prostředí se traduje raná specializace umožňující strmější výkonností vzestup a dřívější nástup jeho vrcholu. Není ovšem tajemstvím, že sportovní kariéry postavené na základě takto uspěchaného tréninkového procesu mívají předčasného konce, neboť se za onu intenzivní a jednostrannou zátěž platí daní v životě nejvyšší – zdravím.

Název MS GEM je kombinací iniciál našich příjmení a iniciál tří základních pilířů, na nichž stavíme svou činnost (Machek & Schröffel  Growth Education Movement).

_______________________________________________________________________________________

GROWTH (růst)

Neustálá touha být lepším fyzicky i jako osobnost – to je první pilíř naší činnosti. Takové vnitřní nastavení ovšem nepřichází samo od sebe. Je třeba ho v dětech pěstovat a vyžaduje mnoho obětí, soustředění i disciplíny na obou stranách. Prostřednictvím pohybu se snažíme děti vést k odpovědnosti, sebepoznání a k přesvědčení, že věci, kterých bychom rádi dosáhli, nepadají z nebe, ale že na ně lze dosáhnout jen vytrvalým úsilím. Nikde není psáno, že se u toho člověk nemůže i dobře bavit!

_______________________________________________________________________________________

EDUCATION (vzdělání)

Druhým pilířem je pro nás vzdělání, které nechápeme jako pouhý rozsah znalostí potřebných k dosažení určité úrovně erudice v konkrétním oboru. Procesy motorického učení významně ovlivňují činnost mozku jako takového a člověk, který zná své tělo i jeho schopnosti a dovednosti, jej také dokáže efektivněji ovládat a využívat. To vše, stejně jako s tím související znalost vnitřních procesů a schopnost jim čelit, vede ke šťastnějšímu životu.

_______________________________________________________________________________________

MOVEMENT (pohyb)

Vše podléhá změnám a nic není neměnné. Pohyb je také jedním z nejcennějších darů, které člověk v průběhu své evoluce dostal do vínku. Doba se ovšem mění a z naprosto přirozené a prosté lidské potřeby se místy stává zneužívaný otrok marketingu, povinné zlo, nebo jakási „věda“, z níž se ovšem mnohdy ztrácí prvotní podstata celé věci – radost. Nehýbejme se tedy, protože musíme. Nehýbejme se ani, protože to potřebujeme. Hýbejme se, protože nás to činí zdravějšími a šťastnými lidmi.

_______________________________________________________________________________________

ČEMU SE VĚNUJEME?
 • Provozu tenisové školy s rozšířením o všestrannostní program
 • Individuálnímu tenisovému tréninku
 • Individuálním i skupinovým fitness tréninkům a kruhovým tréninkům
 • Výuce lyžování u Prahy
 • Organizaci pohybových, tenisových a lyžařských kempů
 • Organizaci zábavných pohybových kurzu pro mateřské školy
 • Organizaci plaveckých kurzů
NA ČEM SI ZAKLÁDÁME?
 • Aktivní přístup a chuť k pohybu
 • Zdravé hodnoty a fair play
 • Komunita a příjemné prostředí
 • Spolupráce s rodiči
 • Motivace dětí k dobrým výsledkům ve škole (novinkou je pohár všestrannosti)

 

KDO JSME?

Jiří Machek, 26 let

Sport byl, je a vždy bude nedílnou součástí mého životního stylu. Jsem přesvědčen, že cesta aktivního sportovce v raném věku společně s dobrým vzděláváním je ta správná cesta, kterou by se měly děti vydat. Sám vím, že začlenění jednotlivce do té správné komunity je důležité. Ve svých 7 letech jsem poprvé držel tenisovou raketu a dodnes se tomuto krásnému sportu věnuji a trénuji ho. Souběžně s trenérstvím studuji na Pedagogické fakultě UK v Praze obory biologie a tělesná výchova abych lépe porozuměl fungování lidského těla a naučil se správné didaktické metody. Absolvoval jsem dva trenérské tenisové kurzy v Praze a v Prostějově. V rámci projektu MS GEM společně ve spolupráci se sokolem Dobřichovice vedu tenisovou školu v Dobřichovicích pro děti od 4 let s možností závodního hraní v pozdějším věku.

Certifikace:
 • Tenisový trenér II. Třídy
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Instruktor lyžování
 • Instruktor fitness
 • Plavčík
 • Sportovní a rekondiční masér

Mgr. Jan Schröffel, 28 let

Už jako malý jsem cítil, že v mém životě bude pohyb hrát vždy nezastupitelnou roli. Snad i proto se dnes – o dvě dekády později a stále fascinován potenciálem lidského těla – věnuji studiu biologie a tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Své široké zkušenosti na poli nejrůznějších sportů a pohybových aktivit se snažím vhodně, s individuálním přístupem a v souladu s didaktickými zásadami aplikovat při své trenérské činnosti. V rámci projektu MS GEM se především věnuji tvorbě dlouhodobých tréninkových plánů našich svěřenců (zejména mladých tenistů), dohlížím na kompenzaci, všestranný rozvoj a působím jako fitness trenér.

Certifikace:
 • Instruktor fitness
 • Diagnostika fyzické kondice
 • Tvorba programů ve fitcentru
 • Instruktor lyžování
 • Cvičitel plavání II. třídy
 • Plavčík
 • Sportovní a rekondiční masér