Aktuální informace k provozu tenisového areálu

Publikoval Jirka v

Aktuální provoz areálu

Vážení členové, 

vzhledem k uvolnění opatření vydaných Vládou ČR vztahující se k mimořádné situaci spojené s koronavirem, bude umožněno sportovat od středy 15. 4. 2020 na tenisových  dvorcích. Provozní doba bude od 9 – 19 hod. Prosím o pozorné pročtení těchto informací, ve kterém naleznete všechny důležité informace týkající se zahájení letní sezóny. 

S možností sportovat jsou ale spjata hygienická a organizační pravidla, které je nutné striktně dodržovat:

  • přísný zákaz vstupu do klubovny a užívání společných prostor – šaten a sprch – budou uzamčeny a umožněn bude maximálně jednorázový přístup ke skříňce pro věci;
  • výjimku tvoří možnost použití toalety s povinností dezinfekce rukou (před vchodem k toaletám bude dávkovač s dezinfekcí);
  • do areálu choďte již ve sportovním, převlékání a případně sprchování nebude v šatně umožněno;
  • kantýna bude uzavřena, v omezeném režimu bude fungovat pouze výdejové okenko se základním občerstvením podávané v jednorázových obalech;
  • své hodiny rezervujte výhradně telefonicky na čísle: 775 530 902;
  • osobní rezervace na recepci nebude umožněna;

– je nutné dodržovat vzdálenost mezi hráči na dvorci alespoň dva metry – pak není nutné nosit roušku;

– je možné hrát čtyřhry při dodržení vzdálenosti mezi hráči alespoň 2 metry;

– v areálu se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu;

– vstup do areálu bude umožněn jen hráčům a to výhradně s rouškou. Tu je možné sundat až při hře;

– do areálu vstupujte jen pokud jste v dobré zdravotní kondici, tj. bez teploty a dalších příznaků nemoci

Pro zajištění zabránění kontaktu více osob bude každá hrací jednotka začínat pět minut po celé hodině a končit tak, aby hráči opustili areál do celé (pro ilustraci, začátek hrací hodiny v 10:05, konec 10:55 a odchod z areálu do 11:00 )

Prosíme všechny hráče o striktní dodržování nastavených pravidel. V opačném případně bude věc projednána Výborem tenisového klubu a může hrozit opětovné zavření areálu.

Kategorie: Novinky