Tenisová škola MS GEM připravená na znovuotevření

Publikoval Jirka v

Jaro klepe na dveře a my již netrpělivě, a připraveni snad na všechny možné varianty provozu, vyhlížíme vládní opatření umožňující zahájení nadcházející sezóny. Pro zpestření a zkvalitnění tréninku jsme také zainvestovali do nových pomůcek a vybavení.


Současná pandemií poznamenaná doba je opravdu složitá a děti nepřišly pouze o možnosti seberealizace, denní režim, nebo plnohodnotný sociální život, který je v jejich věku zcela zásadním předpokladem zdravého vývoje. Velké množství z nich čelí i následkům spojeným s nedostatkem toho nejpřirozenějšího – pohybu. To do budoucna mimo jiné způsobí prohlubování již tak výrazných rozdílů ve zdatnosti a výkonnosti v rámci populace.

Náš koncept tréninků umožňuje do velké míry individualizovat přístup k dítěti i v rámci tréninkových skupinek, lépe tak respektovat jeho vlastní specifičnost, sportovní historii, a v konečném důsledku i efektivněji naplňovat individuální cíle a potenciál. Rodiče se proto nemusí bát přihlásit k nám i sourozence s velkým věkovým rozdílem do jedné lekce a díky tomu si tak lépe organizovat svůj volný čas.


Naším dalším rysem je vlastní metodika a všestranný tréninkový koncept s širokým spektrem pohybových aktivit, kterým děti postupně provádíme (více na www.msgem.cz). S každým klientem vedeme dlouhodobý dialog o jeho stavu, možnostech, aspiracích…, a na děti působíme v širší rovině, např.:


– pomáháme rozvíjet vztah k vlastnímu tělu, jeho možnostem, své identitě, sebepřijetí či sebevědomí
– porozumění proč se jak hýbat – pouhé bezmyšlenkovité opakování cviků nemá pro jedince valný benefit, pokud neví proč to dělá
– poskytujeme kvalitní pohybový základ nápravou špatných pohybových vzorců a pohybových stereotypů, dysbalancí atd.
– zprostředkujeme pravidelně pestré stimuly potřebné pro rozvoj v souladu se senzitivními obdobími pro ten či onen věk dítěte
– cílíme i na volní vlastnosti, budování charakteru a umění komunikovat s lidmi okolo sebe
– vedeme děti k zdravému životnímu stylu, základní orientaci v problematice a postupnému převzetí odpovědnosti za své zdraví i život jako takový.

Zkrátka se dětem snažíme být nápomocni na jejich cestě a rosteme s nimi. I když je pro nás tenis prioritou, chceme přinášet i něco navíc – a snad i proto navazujeme s drtivou většinou našich klientů dlouhodobou spolupráci. Dokážeme oslovit mladé lidi a umíme je nadchnout. Zakládáme si na sociálně zdravém a aktivním kolektivu, kde se děti přirozeně začleňují. Využíváme k tomu i pravidelnou společnou pohybovou a kondiční přípravu, která je pravidelně otevřená všem klientům. Každoročně pořádáme letní kempy, které se těší velké oblibě a bývají zpravidla plně obsazené. Pro dospělé nabízíme individuální tenisové a fitness lekce, kruhové tréninky a nyní – v době covidové – se zájemci cvičíme alespoň formou online lekcí a udržujeme živé kontakty.Věříme, že ve všem nepříznivém lze spatřovat příležitosti, a že si snad i právě díky současné situaci více lidí uvědomí velkou důležitost životního stylu, nenahraditelnost kvalitního pohybu a křehkost vlastního zdraví. 

Všem přejeme pevné nervy i zdraví!

 Jiří Machek a Jan Schröffel

Kategorie: Novinky