Může mít tenis vliv na délku života?

Publikoval Jirka v

Chcete-li žít déle, zapomeňte na běžecký pás a zahrajte si tenis!

Mayo Clin Proc. Published online 4.9., 2018

Ve velké kontrolované observační studii bylo prokázáno, že společensky interaktivní zábavy pro volný čas, jako je tenis, badminton a fotbal, mohou mít výrazně vyšší vliv na délku života než o než běh samotný na běžeckém trenažéru.

Dr. Peter Schnohr, MD, DMSc, kardiolog Frederiksberg Hospital v Kodani, Dánsko, a kolegové publikovali své nálezy online 4. září v odborném časopisu Mayo Clinic Proceedings.

Vědci zkoumali souvislost mezi dlouhověkostí a osmi sportovními aktivitami volného času mezi 8 577 účastníky z populační studie „Copenhagen City Heart Study“. V hodnocené skupině subjektů bylo 1 042   (12 %) osob, kteří vůbec nesportovali, celkem 5 674 (66 %) osob provozovalo alespoň jeden z vybraných a ve studii sledovaných sportů. Všechny studované sporty byly spojeny s delším životem; nicméně tenis byl spojen s nejvyšším ziskem prodloužení života – 9,7 let.

Účastníci studie byli sledováni po dobu až 25 let od zařazení do studie (probíhalo v letech v letech 1991 až 1994) až do roku 2017. Během této doby zemřelo 4 448 subjektů zařazených do sledování. Ve srovnání s osobami bez sportovní činnosti se hodnoty prodloužení věku (adjustované a očištěné od proměnných hodnot v rámci vyhodnocení) lišily od minima 1,5 roku pro činnosti v rámci standardního fitness klubu (jako je posilování) zvedání váhy na 3,7 let pro cyklistiku, 4,7 let pro fotbal a 6,2 let pro badminton. Zisk z pravidelného plavání vychází na 3,4 roku a z joggingu na 3,2 let, zatímco jóga, různá uvolňovacích cviční apod. přenesla prospěch ve výši 3,1 roku.

To je v souladu s předchozími studiemi, které důsledně ukazují, že sociální izolace patří k nejsilnějším předpovědím snížené délky života,“ vysvětlují autoři.

Sociální izolace představuje riziko pro předčasnou smrt jako tradiční zdravotní faktory, jako je hypertenze, a zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních příhod.

Osoby ve skupině studie bez sportovních aktivit byli často starší, s průměrným věkem 61 let, zatímco nejmladší účastníci studie byli fotbalisté, kteří měli průměrný věk 39 let, následovali jezdci s průměrným věkem 40 let. Cyklistika byla nejobvyklejší aktivita v celé sledované skupině, s 56 % četností. U mužů převažoval fotbal, tenis a badminton, zatímco ženy častěji plavali nebo provozovali nějakou formu jógy a různých uvolňovacích cviční.

Průměrný týdenní objem všech sportovních aktivit činil 411 minut (přibližně 7 hodin), ale pohyboval se v širokém rozmezí, od 58 minut mezi plavci na 386 minut mezi cyklisty. Tenisté strávili průměrně 103 minut týdně se svém sportem.

Skupina, která měla nejdelší celkovou dobu trvání všech činností, byla skupina, jejíž hlavní aktivitou byla docházka do standardního fitness klubu (celkově 599 minut týdně bylo věnováno všem aktivitám v rámci fitness klubů). Tato skupina zaznamenala nejmenší zisk z hlediska zisku délky života.

Je možné, že pozorované rozdíly v dávkách úmrtnosti byly způsobeny rozdílnými sociálními aspekty různých studovaných sportů,“ píší autoři.

Především hráči tenisu častěji měli vysoké příjmy domácností a vysokoškolské tituly, parametry dříve spojené se zdravějším životním stylem.

Tenisté a běžci měli v celé sledované skupině nejnižší index tělesné hmotnosti, a to jak 23 kg/m2.

Tato studie byla podpořena Nadací dánského srdce. Autoři neuveřejnili žádné relevantní finanční vztahy.

Mayo Clin Proc. Publikováno online 4. září 2018. Medscape Medical News © 2018 WebMD, LLC

Kategorie: Zajímavosti